Vellykkede skolevalg

Leder i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag og fjerdekandidat i Trondheim, Jonas Blomberg Ghini

Fjerdekandidat i Trondheim og leder av Grønn Ungdom i Sør-Trøndelag, Jonas Blomberg Ghini, har i den siste tiden vært travelt opptatt med å representere Miljøpartiet De Grønne på valgtorg rundt omkring i fylket.

– Mange elever er opptatt av kollektiv-, skole- og kulturpolitikk. I tillegg er flere nysgjerrige på selve partiet, og lurer på hvem vi er. De elevene som er engasjert i politikk er også ofte opptatt av miljø- og klimasaker, i tillegg til lokale saker, forteller Jonas.

I løpet av valgkampen har Grønn Ungdom, v/ Jonas og medlemmene Erlend Børve og Thor Kristoffer Strøm, vært tilstede på videregående skoler i store deler av fylket: Røros, Heimdal, Malvik, Øya, Skjetlein, Tiller, Byåsen, Steinerskolen i Trondheim, Orkdal, Trondheim Katedralskole og Meldal.

Jonas kan fortelle at vi ble særlig godt tatt i mot på Katta, Heimdal, Malvik, Tiller, Skjetlein, Steinerskolen og Byåsen, hvor mange elever var opptatt av å diskutere miljøpolitikk. Dette gjenspeiles også i resultatene fra skolevalgene som ble offentliggjort i går.

Av de som har stemt i skolevalgene, fikk MDG 6,3% av stemmene på Katedralskolen, 8.4% på Skjetlein på Kattem og hele 17,2% på Steinerskolen!

 

_______________________________________________________________

Jonas Blomberg Ghini er Trondheim MDGs fjerdekandidat ved kommunevalget 2011. Jonas kom til Trondheim for å studere energi- og miljøteknologi ved NTNU. Ett år etter å ha kommet til Trondheim var han med på å gjenoppstarte Grønn Ungdom i Sør-Trøndelag. Han ble valgt til 1. talsperson, og sitter til slutten av det kommende høstsemesteret. I tillegg vil han tiltre som leder for studentorganisasjonen «Teknologiporten FOKUS NTNU», hvis formål er å spre miljøengasjement blant studentene ved NTNU.

Valg av studium viser Jonas’ engasjement i energispørsmål. I tillegg er det viktig for ham å tydeliggjøre problemene ved personlig forbruk og generell økonomisk vekst. Fanesaken Jonas vil fronte ved dette valget er å gjøre Trondheim kommune plastposefri innen 2015!