Lobbyregister

Det er viktig for oss at det politiske arbeidet vårt er gjennomsiktig. I påvente av at Trondheim kommune får på plass et lobbyregister, som det er vedtatt at vi skal få, fører vi fra 1. januar 2020 vårt eget register. For – samtidig som at det å høre hva innbyggere og organisasjoner mener om saker vi skal behandle politisk er helt sentralt, er det også naturlig og viktig for oss at dette er åpent.

Det at vi har møter med noen om en sak gir oss mer kunnskap og en bedre forståelse av en sak, selv om vi ikke nødvendigvis endrer mening eller stemmer til fordel for dem vi har hatt møte med.