Lokallaget/styret

11. februar 2019

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1988. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. Ved valget i 2019 gikk vi frem fra 7,7 til 10,4 %, og har dermed syv bystyrerepresentanter

Kontakt oss på trondheim@mdg.no

 

Lokallagets styre består av:

Jonas Sjolte (leder)

Lillian Finnseth (nestleder)

Ellinor Hansen (sekretær)

Johannes Mauritzen (kasserer)

Svein Ola Størseth (medlemsansvarlig)

Representant for bystyregruppa: Ola Lund Renolen

Representant for Grønn Ungdom: Norunn Krokeide

Representant for Trondheim Grønne Studenter: Elise Eikrem Rindarøy

 

Vara

1. vara: Pål Børge Henriksen

2. vara: Hanne Nes Reiersen

3. vara: Jonas Bugtene Boulifa

4. vara: Elisabeth Blissfield

 

Kontoradresse i Ravnkloa: Munkegt 39/41 (ikke betjent utenom avtale)

Kontorplass for ansatte: Rådhuset i Munkegata 1

Postadresse:

Trondheim kommune

Miljøpartiet De Grønne

Postboks 2300 Sluppen

7004 Trondheim

 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/TrondheimMDG

Følg oss på Twitter: @TrondheimMDG

Gi ditt bidrag til konto nr. 1254 050 3336.