Lokallaget/styret

11. februar 2019

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1988. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. Ved valget i 2019 gikk vi frem fra 7,7 til 10,4 %, og har dermed syv bystyrerepresentanter

Kontakt oss på trondheim@mdg.no

 

Lokallagets styre består av:

Jonas Bugtene Boulifa (leder)

Ellinor Hansen (nestleder)

Hanne Nes Reiersen (sekretær)

Arve Lian (kasserer)

Elise Eikrem Rindarøy (medlemsansvarlig)

Representant for bystyregruppa: Ola Lund Renolen

Representant for Grønn Ungdom: Christopher Hermansen

Representant for Trondheim Grønne Studenter: Ikke valgt

 

Vara

1. vara: Helga Rogne

2. vara: Elisabeth Blissfield

3. vara: Svein Ola Størseth

4. vara: Nora Malini Sætherø

5. vara: Jonas Sjolte

 

Kontoradresse i Ravnkloa: Munkegt 39/41 (ikke betjent utenom avtale)

Kontorplass for ansatte: Rådhuset i Munkegata 1

Postadresse:

Trondheim kommune

Miljøpartiet De Grønne

Postboks 2300 Sluppen

7004 Trondheim

 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/TrondheimMDG

Følg oss på Twitter: @TrondheimMDG

Gi ditt bidrag til konto nr. 1254 050 3336.