Lokallagsstyret

11. februar 2019

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1988. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. I dag har vi fem representanter i bystyret.

Kontakt oss på trondheim@mdg.no

 

Lokallagets styre består av:

Roger André Tangen (leder)

Fabiola Torp Herfjord (nestleder)

Geir Arne Kjønstad (sekretær)

Johannes Mauritzen (kasserer)

Lillian Finnseth (medlemsansvarlig)

Representant for bystyregruppa: Ola Lund Renolen

Representant for Grønn Ungdom: Adrian Leander Skagen

Representant for Trondheim Grønne Studenter: Ola Mathias Arntsen

 

Vara

1. vara: Ivar Henry Larsen

2. vara: Stine Børø Szell

3. vara: Hauk-Morten Heimlund Lykke

4. vara: Pål Børge Henriksen

 

Kontoradresse i Ravnkloa: Munkegt 39/41 (ikke betjent utenom avtale)

Kontorplass for ansatte: Rådhuset i Munkegata 1

Postadresse:

Trondheim kommune

Miljøpartiet De Grønne

Postboks 2300 Sluppen

7004 Trondheim

 

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/TrondheimMDG

Følg oss på Twitter: @TrondheimMDG

Gi ditt bidrag til konto nr. 1254 050 3336.