Ronny Angel Løvstad

7. kandidat, Student

Utdanning: Fagbrev innen billakkering, studerer materialteknologi

Hvorfor står du på liste for De Grønne?
Jeg ønsker å representere MDG fordi vi står for et konkret grønt skifte, vi har spesifikke mål for framtiden som vil ivareta og bedre miljøet samt ta vare på mennesket som lever i det.

Hva er du opptatt av?
Fokus materialistiske forbruksvarer,viktigheten av å se på hele materialenes livssyklus fra råmateriale, prosess, ferdig produkt bruk, avhending som resulterer i gjenbruk,»downgrade», resirkulering etc. Utviklingen av et bærekraftig samfunn hvor miljø og menneske står i sentrum.