Ola Lund Renolen

3. kandidat

Ola Lund Renolen(f. 1964) er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv. Ola har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Han kom for alvor inn i MDG som aktivt medlem etter stortingsvalget i 2013.

Ola håper på en plass i bystyret til høsten og prognosene ser lovende ut.

«Det samfunnet vi har fått er på godt og vondt et resultat av spennet og spillet mellom det røde og blå. De utfordringene dette samfunnet nå står overfor tror jeg ikke løses best i det samme spennet. Derfor trenger Trondheim og Norge et sterkt grønt alternativ. Det politiske kartet i form av en endimensjonal strek som er rød til venstre og blå til høyre må bli en todimensjonal trekant som er grønn i toppen»

Hjertesaker:

  • En mangfoldig og dynamisk kulturpolitikk
  • Godt bomiljø langs Elgesetergate og Innherredsveien, samt revitalisering av bryggerekka i Kjøpmannsgata og bybane!
  • En offensiv boligpolitikk som senker inngangsbilletten til boligmarkedet