Elisabeth Finne

10. kandidat, Pensjonert sosionom

Utdanning/bakgrunn: Sosionomutdanning 1972, cand.polit 2002

Hva er du opptatt av? 
De som hittil har styrt Norge har gitt oss den velferdsstaten vi har i dag, men jeg tenker at utviklingen har gått i en retning der vi overforbruker Jordens ressurser. Det er på tide å innføre en politikk som tar hensyn til dette, og bestreber seg på en reduksjon i forbruket og en bedre fordeling mellom rike og fattige – både individer og stater. Jeg er medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon, og er opptatt av at Norge må ta sin del av ansvaret for å begrense klimautslippene. Lokalt er jeg opptatt av fortsatt utvidelse av Miljøpakken, en bedre eldreomsorg, tiltak for å få arbeidsledige, særlig unge, ut i arbeidslivet, sosial boligbygging og et verdig tilbud til dem som faller utenfor samfunnet, enten de er etnisk norske eller innvandrere.