Bente Aina Ingebrigtsen

5. kandidat, Prorektor, driver butikken "Etikken"

Bakgrunn:
Arbeids- og organisasjonssosiolog. Startet opp «Etikken» for 5,5 år siden sammen med sine døtre.  

Hvorfor på du på lista til De Grønne?
Jeg vil bidra til å løse de utfordringene vi har i Trondheim. Jeg mener det er viktig at vi lærer av de gode eksemplene og bruker riktig kompetanse for å sikre gode tjenester basert på den enkeltes behov. Jeg mener at politikere og de som mottar kommunens tjenester må snakke sammen, gjerne via brukernes interesseorganisasjoner.

Jeg er spesielt opptatt av:
Jeg er videre opptatt av at kommunen må gjøre mer for å skape flere grønne arbeidsplasser. Jeg vil derfor for eksempel arbeide for at kommunen kan gi god veiledning til de som vil starte opp egen virksomhet.

Jeg vil også bidra til at Trondheim fortsatt blir et godt sted å være når det gjelder fritidsaktiviteter. Det må fortsatt legges godt til rette for fritidstilbud, og tilbudene må utvikles videre i samarbeid med befolkningen og organisasjonene.

Som politikere må vi være modige nok til å gjøre de prioriteringene som trengs for å nå de målene vi setter oss, og det kommer jeg til å være.