Andreas Bergsland

6. kandidat, Førsteamanuensis

Kort om utdanning og bakgrunn:
Andreas er født og oppvokst i Trondheim og etter noen år nordpå på 90-tallet har han blitt bare mer og mer glad i byen sin. Han er utdannet på NTNU, der han tok en PhD innen musikkteknologi i 2010.

Hvorfor står du på liste for De Grønne?
Jeg ønsker å representere MDG fordi det er det eneste partiet som setter vår tids viktigste sak øverst på dagsorden: klima og miljø.

Hva er du spesielt opptatt av?
Jeg er spesielt opptatt av å bidra til å utvikle byen med tanke på klima og miljø i stedet for på bilismens premisser. Som ihuga syklist er jeg opptatt av å få enda bedre, mer effektive og bedre vedlikeholdte sykkelveier, så vi kan få enda flere til å velge dette kinderegget av et genialt framkomstmiddel som er 1. bra for helsa, 2. bra for miljøet og 3.bra for lommeboka (el-sykler inkludert!). Så er jeg opptatt av byutviklinga ikke må true artsmangfoldet i nærområdene våre, både ved å bevare viltkorridorene våre og å jobbe mot at Gråkallen vinterpark blir realisert. Vi må også fortsette å jobbe hardt for å redusere energiforbruke i alle kommunens bygg samtidig som vi monterer solcelleanlegg for å supplere på energiforbruket.