Urban birøkt og grønne byrom

Sted: Stammen, Kongens gate 55

Hvordan kan kommunen eller vi som enkeltpersoner bidra til biologisk mangfold i byen? Vi får besøk av to flinke og engasjerte birøktere fra Malvik for å lære oss om birøkt. Vi henter også inspirasjon fra ByBi birøkterlag i Oslo. De kaller seg mikroaktivister; folk som jobber for at byens pollinerende insekter skal få det bedre.

Videre diskuterer vi hvilke andre tiltak som er aktuelle for å gjøre byen vår god å leve i ikke bare for menneskene, men også for våre små venner i insektverdenen, og knytter det opp mot vårt neste valgprogram. Velkommen!