Sykkelpolitikk og bilfrie soner i Trondheim

Sted: Stammen, Kongens gate 55

Programkomiteen v/Roger André inviterer til møte om nytt valgprogram med fokus på sykkelpolitikk og bilfrie soner. Fylkestingspolitiker Tore Dyrendahl innleder med å fortelle om hva som gjøres på fylkesnivå.

Hvordan kan vi gjøre Trondheim til en enda bedre sykkelby? Hva skal vi ha i valgprogrammet for 2019 for å oppnå dette?