Oppstartsmøte for frivillige

Sted: Kanalrommet på Kultursenteret ISAK, Prinsens gate 44.

Velkommen som frivillig! På dette oppstartsmøtet i kanalrommet på ISAK blir det info om planene for valgkampen, om hvordan man gjennomfører husbesøk og andre valgkampaktiviteter, og innlegg om de politiske hovedsakene våre. Kom og bli litt bedre kjent med partiet og andre grønne, så blir det enda gøyere og lettere å bidra i valgkampen. Ta gjerne med en nysgjerrig venn også.

Ta kontakt dersom vi skal bestille tegnspråktolk eller skrivetolk til møtet.