Lokal medbestemmelse i politikken: Mer av det?

Sted: Partikontoret i Munkegata 39/41

Vi inviterer til åpent partikontor og møte om lokaldemokrati og lokal medbestemmelse. Hvilke muligheter har man egentlig til å påvirke det som skjer av byutvikling og annet der man bor, og er disse mulighetene store nok i dag? Bystyrerepresentant og 3. kandidat Line Ingebrigtsen Fjørstad tar for seg denne problemstillinga, og ser blant annet på forslag i valgprogrammet til Miljøpartiet De Grønne i Trondheim om hvordan vi kan få mer lokal medbestemmelse.