Lærdom fra koronakrisa – hva kan vi ta med oss videre?

Nettmøte