Innspillsmøte om valgkampstrategi

Digitalt møte

Har du innspill til hvordan vi kan få til et brakvalg i 2023, eller vil bare høre hva valgkamputvalget har tenkt så langt? Tore Dyrendahl (leder av valgkamputvalget) legger fram et utkast til valgkampstrategi for å få tilbakemeldinger fra medlemmene på dette digitale møtet.

Lenke