Hvordan skal vi utvikle Midtbyen?

Hvordan skal vi utvikle Midtbyen fram mot 2030 og 2050? Hvor vil vi ha flere gågater og bylivsgater? Skal vi ha lekeplasser i Munkegata eller en av allmenningene ved elva? Skal bilene få kjøre gjennom Midtbyen, eller bare inn til Midtbyen? Hvor skal syklistene få tryggere sykkeltraséer?
Dette og masse mer skal vi diskutere på dette medlemsmøtet. Bystyregruppa skal snart behandle gatebruksplanen for Midtbyen, som sier hva vi skal bruke de ulike gatene og byrommene i Midtbyen til og hvilke trafikantgrupper som skal prioriteres. Vi vil gjerne ha innspill fra deg, og håper du vil være med oss på møtet!
Tore Dyrendahl, bystyremedlem og leder av areal- og samferdselskomiteen, forteller hva kommunedirektøren har foreslått at vi skal gjøre med de ulike gatene. Deretter blir det diskusjon om hva MDG bør mene om gatebruksplanen.

Lenke til møtet er sendt ut på e-post og ligger i Facebook-arrangementet.