Hvordan bør Tiller/Trondheim Syd utvikles?

Digitalt innbyggertreff for alle som bryr seg om utviklinga av Tiller-området.

Miljøpartiet De Grønne ønsker alle — medlem eller ei — velkommen til innbyggertreff for Tiller onsdag 6. mai kl. 19:00-20:30.

For at vi skal gjøre gode beslutninger i bystyret er det nyttig å vite hvordan folk opplever bomiljøet her.

Ettersom innbyggertreffet for Tiller på “melkekartongen” Quality Hotel Panorama ble avlyst vil vi nå arrangere det digitalt på Zoom: https://zoom.us/j/91077268043

Vi har invitert byplankontoret med plankonsulenter til å presentere planene om Trondheim Syd (dagens City Syd), blant annet. Deretter åpner vi for spørsmål og innspill.