Grønne gjennomslag: Kraftfond for en bedre verden

Rådhuset i Munkegata 1

Line Fjørstad, medlem i finans- og organisasjonskomiteen og grønn ordførerkandidat (med ressursgruppe) forteller om bystyregruppas arbeid med politikk innen finans og organisasjon.