Byvandring: Byen for mennesker

Oppmøte: Partikontoret i Munkegata 39/41

Vi inviterer til byvandring! Temaet er BYEN FOR MENNESKER. Vi møtes på partikontoret i Munkegata 30/41. Deretter skal vi gå rundt i byen og se på gode eksempler på hvordan byen tilrettelegges for folk. Byplanlegger Mathias Midbøe skal fortelle oss hvilke omgivelser som er attraktive for folk, og bidrar til å skape byliv.

 

Vi ender opp på Bakklandet, og de som vil kan trekke inn på Antikvariatet etterpå og prate videre.