Årsmøte

Blir du med på årsmøte i ett av Norges viktigste MDG-lokallag? I 2021 skal vi gjøre alt vi kan for å få sendt Ask Ibsen Lindal inn på Stortinget, og én ting er sikkert: Hvis vi skal lykkes i valgdistrikt Sør-Trøndelag, må vi lykkes i Trondheim.

På årsmøtet lørdag 13. februar legger vi grunnlaget ved å velge tillitsvalgte og vedta budsjett. Om du er helt fersk eller en gammel traver, håper vi på å se deg (digitalt) på årsmøtet. Innkalling med mer info er sendt til alle medlemmer.