Årsmøte 4.-5. februar

Sted: Kommer

Alle medlemmer er invitert når vi blant annet velger våre tillitsvalgte (styre, komiteer, m.m.), vedtar budsjett og valgprogram for perioden 2023-2027. Formell innkalling sendes ut til alle medlemmer seinest fire uker før møtet. Sakslista kommer to uker før møtet.