Åpent partikontor + temamøte om eldrepolitikk og regjeringas eldrereform

Sted: Partikontoret i Munkegata 39/41

18.00-18.30 blir det åpent partikontor, der man kan komme og slå av en prat med andre grønne.

18.30-20.30 blir det innledning om vår eldrepolitikk ved Astrid Grendstad, og innledning om regjeringas eldrereform ved Toril Indergård fra Pensjonistforbundet.