Fotocredit:

Bystyregruppa 2019-2023

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1989. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. I perioden 2019-2023 har vi seks grønne representanter i bystyret.

Bilder av våre representanter kan lastes ned på vår Flickr-konto

Ola Lund Renolen (1964)

Ola er cand. philol. i filmvitenskap fra NTNU og har jobbet med filmformidling hele sitt yrkesaktive liv, frem til han ble valgt som varaordfører i Trondheim i september 2017. Han har vært kinosjef på Kongsberg, festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival (TIFF), enhetsleder i kulturenheten i Trondheim kommune, og både direktør og programsjef for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

Hjertesaker:
Revitalisering av Midtbyen. Bevare Midtbyens historiske særpreg og styrke byens sentrum som et naturlig møtepunkt.
Gode og konkurransedyktige kollektivtjenester. Bybane på sikt.
Stopp nedbyggingen av matjord og raseringen av biologisk mangfold.

Ola er heltidspolitiker som medlem av formannskapet, og sitter i kultur, idrett og friluftslivkomiteen.

Telefon: 994 48 040
E-post: ola-lund.renolen@trondheim.kommune.no

Line Ingebrigtsen Fjørstad (1993)

Line har vært representant for Miljøpartiet De Grønne i bystyret siden valget i 2015. Hun vokste opp på Tiller og gikk på KVT før hun flytta til Midtbyen. Der bodde hun mens hun tok en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNUs fakultet for medisin og helse.

Line sitter i finans- og organisasjonskomiteen og er 60 % frikjøpt for å drive med politikk. Hun er også gruppeleder for bystyregruppa.

E-post: lineifjorstad@gmail.com
Tlf: 991 29 821

Tore Dyrendahl (1990)

Tore er utdannet sivilingeniør innen energi og miljø ved NTNU, og jobber i dag i NVE. Han har satt på fylkestinget i perioden 2015-2019, og var der medlem av transportutvalget. Tore har tidligere vært talsperson i Trondheim Grønne Studenter, og har vært aktiv i partiet siden 2013. Han har tidligere vært med i 4H, Ingeniører uten grenser og ISFiT 2013.
Tore ble med i partiet på grunn av klima- og miljøsaken, og har jobbet mye med dette som folkevalgt. Han er også opptatt av bærekraftig byutvikling, samferdselspolitikk og en politikk som gir økt livskvalitet og mer tid til hverandre.

Tore er leder av komiteen for areal og samferdsel og 40 % frikjøpt for å drive med politikk. Våren 2023 (ut april 2023) fyller han også et vikariat i MDG sin stortingsgruppe og jobber dermed med politikk på heltid.

E-post: tore.dyrendahl@gmail.com

Bente Aina Ingebrigtsen (1953)

Bente sin faglig bakgrunn er en doktorgrad i sosiologi om lønnsforhandlinger og rettferdighet. Hun er nå pensjonert, etter å ha vært prodekan for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord Universitet de siste årene.
Bente har gjennomført mange forskningsprosjekter om arbeidsliv og organisasjoner, og hun har dessuten vært toppleder ved to arbeidsplasser for henholdsvis cirka 30 og cirka 100 forskere i til sammen 15 år. Ellers har hun hatt noen år med lederoppgaver i fylkeskommune og ved universitet. I 2010 etablerte hun butikken «Etikken» som en ideell organisasjon og har jobbet der som frivillig gjennom mange år.

Bente er nestleder i kontrollutvalget.

E-post: baingebr@gmail.com

Aurora Meland Winger (1991)

Aurora vokste opp i Trondheim, og har studert statsvitenskap i Tromsø. Hun har vært leder av MDG Trondheim og var valgkampkoordinator i 2019. Av annen relevant erfaring kan nevnes: Andrekandidat til stortinget og valgkampkoordinator for De Grønne i Troms 2017, Styremedlem i Norges Arktiske Studentsamskipnad, leder studentutvalget ved HSL fakultetet og medstifter og leder Grønn Liste UiT. Arbeidet i Grønn Liste UiT gav valgseier og fulltids betalt verv som leder av studentparlamentet ved UiT 2016-2017.
Aurora er opptatt av klima og mennesker. Hennes hjertesak er at Trondheim skal bli en foregangsby i det grønne skiftet, da byene er ekstremt viktige. Aurora ønsker et Trondheim for alle menneskene som bor og lever i byen.
Utenom vervene over har Aurora blant annet jobbet fem år i eldreomsorgen, på boligkontoret til samskipnaden i Tromsø, i kiosk og i restaurant. Hun jobber nå i utelivsbransjen, nærmere bestemt på Trondheim Camping.

Aurora er nestleder i komiteen for miljø og næring, og 40 % frikjøpt for å drive med politikk i bystyregruppa og har også 15 % stilling knytta til lokallaget.

E-post: aurora.meland.winger@mdg.no

Stine Børø Szell (1991)

Stine er utdannet realfagslærer og jobber for tida på en 1-10-skole i Trondheim. Hun er oppvokst på en øy utenfor Ålesund, men Trondheim er den byen hun føler seg hjemme i. Trondheim er, etter hennes mening, den perfekte kombinasjonen av internasjonal storby og koselig småby. Stine håper Trondheim kan fortsette å utvikle seg som «Teknologihovedstaden», men minst like viktig er det at Trondheim blir en kommune som går foran og viser hvordan vi kan skape grønne og inkluderende samfunn. Hun har stor tro på at vi kan få til begge deler.
Stine har et brennende engasjement for marginaliserte og misforståtte grupper. Hun er villig til å kjempe for dem som ikke alltid er i stand til å ta kampen selv, inkludert fremtidige generasjoner. Helt sentralt i tankegodset til De Grønne står solidaritet med alle mennesker, og det er nettopp derfor hun har valgt å engasjere seg i MDG.

Stine sitter i arbeid og sosialkomiteen.

E-post: stinebrsz@gmail.com