Bystyregruppa 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1989. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. I perioden 2015-2019 har vi fem representanter:

24. september 2015

Bilder av våre representanter kan lastes ned på vår Flickr-konto

Hilde Opoku

Hilde Opoku er fra 10. september ute i en ettårig permisjon for å jobbe som spesialrådgiver for den ghanesiske presidenten. Ellers er hun varaordfører i Trondheim, og sitter i formannskapet. Hun har vært lokalpolitiker i tre perioder tidligere, og var nestleder i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i forrige periode og har vært leder for oppvekstkomiteen i de to første periodene.

Telefon: 901 63 908
Epost: hilde.opoku@mdg.no

Twitter: @hildeopoku
Blogg: http://mdg.no/blogg/hilde

Ola Lund Renolen

Ola er vanligvis å finne i byutviklingskomiteen, men i Hilde Opokus fravær er han varaordfører og formannskapsmedlem. Han er egentlig filmsjef ved Kosmorama internasjonale filmfestival, men var delvis ute i permisjon fra den jobben fordi han er i gang med en doktorgrad i filmvitenskap. Nå har han altså permisjon fra alt dette for å være byens varaordfører.

Telefon: 994 48 040
E-post: ola@kosmorama.no

Mari Bremnes Ese

Mari har permisjon fra bystyrevervet.

Vegard Bilsbak

Vegard Bilsbak sitter i helse- og velferdskomiteen. Til daglig er han sykepleiestudent.

Telefon: 416 74 388
E-post: bilveg@gmail.com

Line Ingebrigtsen Fjørstad

Line Ingebrigtsen Fjørstad sitter i finans- og næringskomiteen og i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (KFU). Hun avsluttet denne våren en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNU, og tar nå fag i samfunnsøkonomi samtidig som at hun er 1. vara til formannskapet.

E-post: lineifjorstad@gmail.com
Tlf: 991 29 821

Marianne Meløy

Marianne Meløy sitter i oppvekstkomiteen, etter opprykk på grunn av Maris permisjon. Hun er skuespiller, ansatt ved Trøndelag teater.

Telefon: 926 32 613
E-post: marmeloy@gmail.com

Jan Bojer Vindheim

Jan Bojer Vindheim er vår representant i byutviklingskomiteen. Han har lang fartstid i politikken, og ble for første gang innvalgt for De Grønne i Trondheim bystyre i 1991. Nå sitter han også på fylkestinget, men med Hilde i permisjon har Jan som vara rykket opp til fast plass i bystyregruppa.