Bidra til nytt program for stortingsperioden 2017-2021

Vi gjorde et fantastisk valg i år. Det er bare å begynne å glede seg til stortingsvalget i 2017! Programkomiteen er nå i gang med prosessen mot nytt arbeidsprogram for perioden 2017-2021. Dette er det mest spennende politiske prosjektet de neste to årene. Det er nå vi skal lage programmet som skal hjelpe oss å vinne neste stortingsvalg og ta Norge enda et skritt inn i det grønne skiftet. Da trenger vi hjelp fra dere!

En av de første tingene programkomiteen skal gjøre, er å sette ned fire temautvalg som skal jobbe med å gi innspill på konkrete spørsmål innenfor fire temaområder:

  • Økonomi- og næringspolitikk
  • Freds-, forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • Helse
  • Skole

Utvalgene vil jobbe i noen få måneder frem mot våren/senvinteren 2016, og skal levere et innspill basert på et avgrenset mandat. Ønsker du å bidra i et av utvalgene? Gå inn på www.mdg.no/om-oss/programkomiteen/programarbeidettemautvalg/ for å melde din interesse!
Andre viktige milepæler i arbeidet er:

  • Lokallagene gir innspill på eksisterende program vinteren 2015/2016.
  • Rådgivende politiske verksted på landsmøtet i april 2016.
  • Høring i alle lokal- og fylkeslag fra august til oktober 2016.
  • Nytt program vedtas på landsmøtet 2017.

Vi håper du vil involvere deg i prosessen i ditt lokallag! Det blir også mulig å komme med enkeltinnspill. Følg med på nettsidene.
Du kan lese mer om programprosessen på www.mdg.no/programkomiteen

NB! Dette organiseres fra nasjonalt hold, men det vil også komme et lokalt opplegg rundt denne prosessen.