Nyheter

Kategori: Kandidater

Miljøpartiet De Grønne

Grønn skule

Miljøpartiet Dei Grøne ønsker ein skule som klarer å sjå enkelteleven sine individuelle eigenskapar og interesser og som samtidig vektlegg fellesskap i eit mangfa...

Miljøpartiet De Grønne

Biologisk mangfold

Trusselen mot det biologisk mangfoldet er ved siden av klimakrisen noe av det alvorligste menneskeheten står overfor i åra fremover. Denne problematikken er dessverr...

Dei nominerte til kommunevalet 2015 i Trondheim MDG

Nominasjonsliste med førehandskumulerte:
1. Hilde Opoku,
2. Mari Bremnes Ese, 
3. Ola Lund Renolen,
4. Vegard Bilsbak,
5. Bente Ingebri...