Valgprogram 2019: Info- og oppstartsmøte

Stammen café og bar, Kongens gate 55, Trondheim

Onsdag 28. februar blir det medlemsmøte for å starte arbeidet med programmet vi skal gå til valg på i 2019. I dette første møtet vil vi presentere programkomiteen og si litt om hvordan vi skal arbeide.
Deretter blir det diskusjon omkring oppbyggingen av programmet.

Vi vil blant annet diskutere:
Hvilke kapitler skal vi ha med? Skal det f eks være et kapittel for hver bystyrekomité?
Hvilke andre kapitler skal vi ha med?
Hvor langt skal programmet være?
Hvor lange innledninger skal vi ha for hvert kapittel?
Hvor mange punkter skal vi med i hvert kapittel?
Hvilke formater skal vi lage av programmet?
Skal vi ha en lang versjon, en kort versjon og en brosjyre?

I dette møtet vil vi også starte etableringen av temagrupper. Programkomiteen har delt ansvaret for tema mellom seg og det vil bli opprettet temagrupper innenfor følgende områder:
Byutvikling, bolig, møteplasser
Skole, oppvekst
Velferd, mat og helse
Natur og friluftsliv, fritid, idrett, kultur, kjæledyr
Likestilling, mangfold, demokrati (åpen kommune mm)
Økonomi og næringsliv

Det kan også være aktuelt med flere temagrupper.
Medlemmer som ikke deltar på møtet kan melde seg på en gruppe direkte til programkomiteens leder.
Påmelding til temagruppene vil avsluttes en uke etter dette medlemsmøtet, altså 7. mars. Alle medlemmer kan delta i en eller flere temagrupper. En gruppe deles i to dersom det er veldig mange som vil delta.

For programkomiteen
Bente Aina Ingebrigtsen
baingebr@gmail.com