Økologisk økonomi – alternativ til dagens økonomiske system

Stammen café og bar i Kongens gate 55, Trondheim

Det grønne skiftet handler ikke bare om endringer i næringslivet og hva vi tjener penger på, det handler også om forbruk, om arealprioriteringer, om livskvalitet og så mye annet. Det handler også om hvordan hele det økonomiske systemet er lagt opp. Vi har med oss Silje B. Risholm, som har studert økologisk økonomi. Hun vil gi oss en innføring i fagfeltet, før vi tar spørsmål og diskusjoner om grønne alternativ til dagens økonomiske system.

Velkommen til nye, gamle og nysgjerrige!