Medlemsmøte om samlokalisering av campus

NTNU skal samlokaliseres, og i den forbindelse må vi ta stilling til hvor det skal bygges nytt. Høgskoleparken er et område som det kan bli aktuelt å bygge i, men hvor synes vi i De Grønne at det vil være greit å bygge? Bli med på et vandrende medlemsmøte der vi først får en introduksjon til saken fra Per Arne Tefre i Rådmannens fagstab (planprosjektleder bycampus), og deretter går rundt og ser på de områdene som vurderes for utbygging.

Oppmøte ved parkeringsplassen ovenfor Rema 1000 i Klæbuveien 68 (Hesthagen).