Hvordan påvirke Miljøpartiet De Grønne?

Stammen café og bar i Kongens gate 55, Trondheim

Hvordan påvirker jeg MDG?

Velkommen til medlemskveld med MDG Trondheim! Dette er første av en serie av medlemskvelder som skal være skoleringer og et rom for politikkutvikling. Første møte vil være om partistrukturen både lokalt og nasjonalt i MDG og hvordan man påvirker partiet – og derfra kanskje Norge og verden.

Møtene vil være månedlige og være primært rettet mot eksisterende medlemmer (men det er bare flott hvis det kommer noen nye som er interessert!). Dette er det eneste møtet i dette halvåret som er planlagt for partistruktur. Resten vil handle om bestemte politikkområder. Tanken er at man skal kunne bruke det man lærer på dette møtet til å påvirke og endre de politikkområdene vi senere skal ta for oss, og politikken generelt.

Kom og lær om hvordan man forandrer verden!