Grønn bølge i 8. mars-toget

Sted: Trondheim torg

Bli med Miljøpartiet De Grønne på 8. marsmarkeringa 2018, på torget i Trondheim.

Miljøpartiet De Grønnes ideologi er tuftet på medmenneskelighet, solidaritet og livskvalitet. Derfor må likestilling og kvinnekamp være sentrale deler i De Grønnes politikk, og vi støtter opp om den årlige markeringa for dette.