Årsmøte 2018

Bli med på lokallagets årsmøte!

20. januar blir MDG Trondheim sitt årsmøte for 2018 avholdt.

Her skal vi godta regnskap og årsmelding og vedta budsjett, kanskje blir det noen vedtektsendringer, det blir valg av viktige tillitsverv (blant annet styre, nominasjonskomité, valgkomité og programkomité), og politisk innlegg ved gruppeleder i bystyregruppa, Ola Lund Renolen.

Formell innkalling sendes til alle medlemmer innen fire uker før årsmøtet, og fullstendig saksliste og saksdokumenter kommer seinest to uker før årsmøtet.

Stemmerett

I følge de nasjonale vedtektene så har alle medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende eller foregående år stemmerett på årsmøtet. Nye medlemmer må ha betalt kontingent innen fire uker før årsmøtet for å ha stemmerett. Det samme gjelder GU-medlemmer i Trondheim.