Åpent gruppemøte om klimahandlingsplanen

Møterom A på Rådhuset i Munkegata 1, Trondheim.

I bystyremøtet i mai skal ny kommunedelplan for energi og klima (klimahandlingsplan) vedtas, og da gjelder det at vi i Miljøpartiet De Grønne er på ballen og sørger for at den er god nok til at vi klarer å oppnå de høye målsettingene vi har fått gjennomslag for at kommunen skal ha.

Onsdag 19. april kl. 18.00 inviterer bystyregruppa til åpent gruppemøte der medlemmer kan komme med forslag til hvilke tiltak vi skal jobbe for å få inn i klimahandlingsplanen.

Rådmannens forslag til plan ligger foreløpig under 26. april-møtet her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380471 (Men saken skal utsettes til mai-møtet.)