Fotocredit: Eline Hansen Næset

Grønne gjennomslag

Gjennom alle våre år i Trondheim bystyre har vi stått på for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Her er noen av gjennomslagene vi har fått i løpet av den siste bystyreperioden, enten på egenhånd eller sammen med parti vi samarbeider med.

 

20. april 2018

 • Etablering av en matsentral for å minske matsvinn
 • En solid klimahandlingsplan og et ansvarliggjørende klimabudsjett
 • Gjøre det lettere å være gående og syklende i Trondheim. Gjennom Miljøpakken arbeides det for gjennomgående veier og stier for syklende og gående, «snarveiprosjektet» forbedrer småveier og stier som mange gående og syklende bruker og gjør dem tilgjengelige året rundt, og miljøgate i Innherredsveien gjør en viktig distanse mellom Midtbyen og østre del av kommunen mye mer attraktiv for gående og syklister.
 • Opprettelse av et samiskspråklig barnehagetilbud
 • Satsing på urban dyrking – blant annet gjennom å sette av penger i budsjettet som lag og foreninger kan søke om støtte fra til urban dyrking der de holder til, opprettelse av frøbibliotek og oppretting av et lokalt kompetansesenter for bynært landbruk. Vi har også bestilt en matstrategi fra Rådmannen som vi venter spent på.
 • Økonomisk støtte til e-sportprosjekt
 • Gjeninnføring av piggdekkavgiften
 • Stans av planer om å lage parkeringskjeller under torvet
 • Styrking av skolehelsetjenesten
 • Sørge for at Trondheim tar imot en betydelig andel av FNs kvoteflyktninger til Norge
 • Vern om det unike miljøet på Svartlamon
 • Det skal stilles krav om bærekraftige materialvalg i byggeprosjekter
 • Stans av mulig innføring av tiggerforbud i Trondheim