Bystyregruppa 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne i Trondheim ble stiftet  i 1989. Vi kom inn i bystyret i 1991, og har vært representert der siden. Siden 2003 har vi vært en del av den rødgrønne flertallskoalisjonen i byen. I perioden 2015-2019 har vi fem representanter:

24. september 2015

Bilder av våre representanter kan lastes ned på vår Flickr-konto

Hilde Opoku

Hilde Opoku er varaordfører i Trondheim og sitter i formannskapet. Hun er også Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson sammen med Rasmus Hansson. Hun har vært lokalpolitiker i tre perioder tidligere, og var nestleder i kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen i forrige periode og har vært leder for oppvekstkomiteen i de to første periodene.

Telefon: 901 63 908
Epost: hilde.opoku@mdg.no

Twitter: @hildeopoku
Blogg: http://mdg.no/blogg/hilde

Ola Lund Renolen

Ola er å finne i byutviklingskomiteen. Han er filmsjef ved Kosmorama internasjonale filmfestival, men er delvis ute i permisjon fra den jobben fordi han er i gang med en doktorgrad i filmvitenskap.

Telefon: 994 48 040
E-post: ola@kosmorama.no

Mari Bremnes Ese

Mari har permisjon fra bystyrevervet.

Vegard Bilsbak

Vegard Bilsbak sitter i helse- og velferdskomiteen. Til daglig er han sykepleiestudent.

Telefon: 416 74 388
E-post: bilveg@gmail.com

Line Ingebrigtsen Fjørstad

Line Ingebrigtsen Fjørstad sitter i finans- og næringskomiteen. Hun avslutter denne våren en mastergrad i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

E-post: lineifjorstad@gmail.com
Tlf: 991 29 821

Marianne Meløy

Marianne Meløy sitter i oppvekstkomiteen. Hun er skuespiller, ansatt ved Trøndelag teater.

Telefon: 926 32 613
E-post: marmeloy@gmail.com