Mens Hilde Opoku har ett års permisjon fra bystyret for å jobbe som spesialrådgiver for den ghanesiske presidenten, er det Ola Lund Renolen som har vår plass i formannskapet, og som er fungerende varaordfører i Trondheim.

Ønsker du å bidra til det politiske eller organisatoriske arbeidet i Miljøpartiet De Grønne Trondheim?

Send en e-post til trondheim@mdg.no, så finner vi noe som passer for deg. (Skjemaet under her er ikke i bruk.)